Oferta > dla Magazynów i paletyzacji > Folie stretch ręczne i maszynowe > Papirus
replique montre replique rolex

Folie stretch ręczne i maszynowe

Folia stretch  50cm   1.50kg czarna     
Folia stretch  50cm   1,5 kg            
Folia stretch  50cm   2,5 kg             
Folia stretch  50cm   3.0 kg

Folia stretch   10 cm
Folia stretch   16,5 cm
Folia stretch   25 cm

Folia stretch maszynowa  50cm