Oferta > dla Magazynów i paletyzacji > Taśmy pakowe i spinające > Papirus
replique montre replique rolex

Taśmy pakowe i spinające

TAŚMA PAKOWA  BRĄZOWA 48x60y     
TAŚMA PAKOWA  TRANSPARENT 48x60y

TAŚMA PAKOWA  KOLOR     48x50       

TAŚMA PAKOWA MASZYNOWA  TRANSPARENT  48x990   

TAŚMA PP SPINAJĄCA BANDUJĄCA 12mm/2000m/0,8mm    

TAŚMA MASKUJĄCA